Podkarpatská Rus

čarokrásná dovolená u laskavých horalů


Nezávislý portál pro turisty směřující
Na podkarpatskou rus


 DOMŮ | TURISTICKÉ ZNAČENÍO PROJEKTU | VESNICE | HISTORIE | TRADICE | ARCHITEKTURA | POČASÍ | DOPRAVA | PENÍZE | MAPY | KNIHY |   ČLÁNKY | FOTOGALERIE
TURISTIKA | GPS | CYKLOTURISTIKA | ZIMNÍ SPORTY | UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
| ZÁJEZDY | DÁRKY | ZÁSADY CHOVÁNÍ | AMBASÁDA | POMOC | ODKAZYKnihy o Podkarpatské Rusi


První turistická mapa podkarpatské rusi

Map pro turisty vydávají nyní Ukrajinci celou řadu. Mnohé dokonce obsahují i turistické trasy, které však v lesích a na poloninách nikdy nenajdete, protože jsou jen zbožným přáním. Jako výsledek projektu značení turistických tras jsme za podpory vlády ČR vydali turistickou mapu, která obsahuje skutečnosti odpovídající reálnému terénu.

Turistická mapa 1:50 000 Gorgany, polonina Krasna, Svidovec (se sítí WGS 84) mapuje rozsáhlé území o rozloze přibližně 50 x 50 km Ukrajinských Karpat, okolí obcí Koločava, Siněvir, Usť Čorná, Bystrycia a Osmoloda (od Toruňského sedla až po sedlo Okula nad Černou Tisou, vč. pramenů Černé Tisy a lyžařského areálu Dragobrat). Mapa je od 16. prosince 2009 v prodeji v Praze ve specializovaném obchodě KIWI „svět map a průvodců“ v Jungmannově ul. 23, www.kiwick.cz, a v obchodě map a průvodců na Senovážném náměstí 6. Od 21.12 je mapa k dostání v Ostravě v redakci časopisu Treking, Nádražní 166, 702 00 Ostrava 1, e-mail: redakce@treking.cz. V roce 2010 bude v prodeji v běžných distribučních sítích. Doporučená cena mapy o formátu 680x980 mm v plastovém obalu je 129 Kč.

 

 

Prodej knih na vltava.cz

Portál www.karpatia.cz nabízí na internetovém obchodě vltava.cz širokou nabídku knih, průvodců a map s tématikou Podkarpatské Rusi. Seznam publikací, které můžete obdržet poštou, najdete zde.

turistický růvodce
 

Ukrajinské Karpaty - Poloniny a Lesní Karpaty
Nakladatelství SKY 2007

Autoři: Otakar Brandos, Michal Kleslo a kol.

ISBN: 978-80-86774-48-0
Knihu lze objednat zde.
 

Druhé přepracované a podstatně doplněné vydání turistického a trekového průvodce Zakarpatská Ukrajina. Tentokráte nese název Ukrajinské Karpaty, neboť jsme do tohoto vydání podrobně zmapovali i další pohoří a regiony jako Horhany, Čivčiny, Bukovinu aj., které leží ve Lvovské, Ivanofrankovské či Černivské oblastech, tedy mimo území první Československé republiky. Chtěli jsme tak sejmout "klapky z očí" i ostatním návštěvníkům ukrajinských Karpat a ukázat, že hory na dřívější československo - polské hranici rozhodně nekončí, ale táhnou se dále k severu či východě a nejsou o nic méně krásné, než ty na Zakarpatí (Podkarpatské Rusi).
 

Vedle velkého množství praktických informací tady naleznete podrobné popisy túr a treků, všech významných hřebenových přechodů, velké množství fotografií, ale také digitálně zpracované mapky a výřezy z turistických topomap 1:100.000. Množství užitečných kontaktů, mailových a internetových adres, telefonů, rad a tipů určitě obohatí tohoto komplexně zpracovaného turistického průvodce, jenž je prvním titulem takovéhoto rozsahu na českém knižním trhu. Vyšlo 11.1.2007. Tento průvodce navíc získal prestižní ocenění, v mezinárodní soutěži Tourmap 2007 byl oceněn 3. místem v kategorii turistické průvodce.
 

Vydejte se tedy spolu s námi na holé travnaté hřbety zakarpatských Polonin, do hlubokých a v lesích utopených údolí. Do pustých a velice těžko přístupných kamenných Horhan, které jsou skutečnou výzvou všem turistům – fajnšmekrům, ale i do měst a městeček, do horských vesnic plných roubených dřevěnic, před kterými by zbledla závistí naprostá většina skanzenů v naší republice. Vydejte se společně s námi na dobrodružnou cestu poznání do Východních Karpat, ve kterých se snoubí století 19., 20. i současné 21. Vydejte se s námi do míst, kde ještě přežívají poslední z pamětníků první Československé republiky, do míst, kde minulost, současnost i, věřme že proevropská, budoucnost si v těžko opakovatelném koloritu podávají ruce…

Podkarpatská Rus v letech 1919 - 1939


Knihy společnosti přátel Podkarpatské Rusi
 

1 – Edice statí, reportáží, vzpomínek a dokumentů


Jaromír Hořec – NEDĚLITELNÁ SVOBODA PODKARPATSKÁ RUS. Vydáno 1992. Poč. stran 24. ROZEBRÁNO. Dvě zásadní studie historika, básníka a rodáka z Podkarpatské Rusi.

Jaroslav Durych – DUŠE PODKARPATSKÉ RUSI. Vydáno 1993. Poč. stran 40. ROZEBRÁNO.

Fejetonovým způsobem zachycená  atmosféra Užhorodu dvacátých let minulého století, kdy Durych na Podkarpatské Rusi působil.


Agáta Pilátová – POD KARPATY SVÍTÁ. Vydáno 1993. Poč. stran 48, cena 15 Kč.

Novinové a časopisové články o Podkarpatské Rusi z let 1991 – 1992.

Jaromír Hořec – PODKARPATSKO VČERA A DNES. Vydáno 1994. Poč. stran 64,

cena 20 Kč.Novinové a časopisecké články o Podkarpatské Rusi z roku 1992.

Jaromír Hořec – PRAVDA O PODKARPATSKU. Vydáno 1994. Poč. stran 72, cena 20 Kč. Novinové a časopisecké články o Podkarpatské Rusi z roku 1992.


Vladimír Fišer, Jaromír Hořec – MINULOST A SOUČASNOST PODKARPATSKÉ RUSI. Vydáno 1994. Poč. stran 64, cena 25 Kč. Novinové a časopisecké články o Podkarpatské Rusi z roku 1993.

Kamil Krofta – PODKARPATSKÁ RUS A ČESKOSLOVENSKO.  Vydáno 1995,
poč. stran 44, cena 20 Kč. Situace na Podkarpatské Rusi popsaná předmnichovským ministrem zahraničí v roce 1935.

Jaroslav Vaculík – HLEDALI SVOU VLAST. Vydáno 1995. Poč. stran 40, cena 25 Kč.

Studie o průběhu opce pro čsl. státní občanství na Podkarpatské Rusi v letech 1945 – 1948.

Jan Demčík – MŮJ ÚTĚK DO GULAGU. Vydáno 1995. Poč. stran 52, cena 25 Kč.

Dramatická cesta z Podkarpatské Rusi do čsl. zahraničního vojska v SSSR přes stalinský tábor nucených prací.

Eugen Perfeckij – PODKARPATSKÁ RUS VE STOLETÍ XIII.-XV. Vydáno 1995.

Poč. stran 48, cena 20 Kč. Ruský historik, působící na bratislavské univerzitě, ve studii z roku 1924, informuje o málo známém období z dějin Podkarpatské Rusi.

Jaromír Hořec – ZEMĚ NADĚJE. Vydáno 1995. Poč. stran 52, cena 2O Kč.

Významné statě a rozhlasové komentáře J. Hořce o Podkarpatské Rusi z let 1990 – 1995.

Viktor Budín – PODKARPATSKÁ RUS OČIMA ČECHŮ. Vydáno 1996. Poč. stran 80,

cena 25 Kč. Přehled české literatury, krásné i odborné, s tematikou Podkarpatské Rusi.

Paul Robert Magocsi – RUSÍNI A JEJICH VLAST. Vydáno 1996. Poč. stran 72,

cena 25 Kč. Přednášky kanadského profesora dějin a politických studií z let 1991 -1995.

Edvard Beneš – PODKARPATSKO A JEHO VZTAH K ČESKOSLOVENSKU.

Vydáno 1996. Poč. stran 48, cena 25 Kč. Obsáhlý projev tehdejšího ministra zahraničí, který pronesl při návštěvě Podkarpatské Rusi v roce 1934. V doslovu tuto cestu hodnotí J.Hořec.

Karel Richter – PODKARPATŠTÍ RUSÍNI V BOJI ZA SVOBODU. Vydáno 1997.

Poč. stran 118, cena 45 Kč. Přední český autor literatury faktu shrnuje účast vojáků rusínské národnosti v bojích 2.sv. války.


STŘEDNÍ EVROPA A PODKARPATSKÁ RUS. Vydáno 1997. Poč. stran 116, cena 40 Kč.

Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané v Praze v roce 1996.

Jaromír Hořec – DOKUMENTY O PODKARPATSKÉ RUSI. Vydáno 1997. Poč. stran 90,

cena 40 Kč. První návrhy a podněty na organizaci Podkarpatské Rusi v rámci Československa

z let 1919 – 1921.

Walter K. Hanak – PODKARPATSKO – RUSÍNSKÁ OTÁZKA 1918 – 1945.

Vydáno 1998. Poč. stran 52, cena 25 Kč. Kritický pohled amerického Rusína na postavení Podkarpatské Rusi v rámci Československa.

Jaromír Hořec – PRVNÍ KROKY SVOBODY. Vydáno 1999. Poč. stran 92, cena 35 Kč.

Historická studie s podtitulem „Podkarpatská Rus – 1918 – 1920“.

VZNIK ČSR 1918  A  PODKARPATSKÁ RUS. Vydáno 1999. Poč. stran 144, cena 59 Kč.

Sborník zajímavých příspěvků z  mezinárodní konference v Praze.

Jiří Havel – DŘEVĚNÉ KOSTELÍKY NA PODKARPATSKÉ RUSI. Vydáno 2004.

Poč. stran 119, cena 160 Kč. Po sedmdesáti letech první ucelený pohled na vývoj architektury a současný stav těchto unikátních staveb. Obsahuje 93 fotografií z let 1995 – 2002.

Michal Kričfaluši, Karel Richter -  ÚČTOVÁNÍ S ČASEM – V NÁRUČI GULAGU. Vydáno  2004. Poč. stran 274, cena 120 Kč.  První část dvoudílných vzpomínek generála Kričfalušiho, ve kterých líčí dětství a dospívání na Podkarpatské Rusi a strastiplnou cestu do řad čsl. vojenské jednotky v SSSR, v jejíchž řadách  později bojoval na Dukle.

Michal Kričaluši, Karel Richter – ÚČTOVÁNÍ S ČASEM – ZAČ JSME BOJOVALI. Vydáno 2005. Poč. stran 324. Cena 140 Kč. Poutavé vyprávění rusínského generála o cestě z gulagu do Buzuluku, o bojích na frontě a ve slovenských horách. Ale i o zklamáních po odtržení Podkarpatské Rusi od ČSR a své degradaci z generála na vojína po roce 1968.

Tomáš Pilát – GENTLEMAN TRÁVNÍKŮ A ŠKOLNÍCH TŘÍD ALEXA BOKŠAY Vydáno 2007. Poč.stran 146. Cena 150 Kč. Kniha se spoustou fotografií o slavném brankáři SK Rus Užhorod a zároveň svérázném učiteli, na které v knize vzpomíná celá řada jeho žáků, jako Petr Pithard, Jan Cimický a další.
2 – Edice krásné literatury VRCHOVINA


Anna Brtníková – Petříková – MEZI HUCULY. Vydáno 1997. Poč.stran 88, cena 60 Kč.

Inspirována pobytem na Podkarpatské Rusi v 30.letech 20.století, zachycuje autorka ve svých povídkách krásu polonin i tvrdý osud lidí v tomto kraji. Ilustrace Miroslav Klomínek.

Jaromír Tomeček – NA POLONINÁCH. Vydáno 1998. Poč. stran 92, cena 60 Kč.

Poeticky popsané lovecké zážitky a divoká příroda Karpat jsou hlavní náměty povídek v tomto výboru. Autor žil na Podkarpatské Rusi v letech 1929 – 1934.

Jaromír Hořec – CHLÉB NA STOLE. Vydáno 1999. Poč. stran 120, cena 60 Kč.

Sbírka básní z let 1944 - 1998 opěvuje  autorovu rodnou Podkarpatskou Rus. Ilustrováno Janem Kristoforim.

Jaroslav Zatloukal – VÍTR S POLONIN. Vydáno 2000. Poč. stran 76, cena 59 Kč.

O další básně rozšířená sbírka z roku 1936. Ilustrace Miroslav Klomínek.
 

Uvedené publikace je možno objednat na adrese:

 Jiří Havel, Rostislavova 11, 140 00 Praha 4

j.v.havel@seznam.cz

K cenám knih bude připočteno poštovné přibližně 80 Kč – dle váhy a aktuálních cen České pošty za dobírku.

 

Kde koupit uvedené knihy?

Málokdo asi ví, že Společnost přátel Podkarpatské Rusi vydala za patnáct let své činnosti neuvěřitelný počet 28 brožur a knih. Dvacet čtyři z nich v Edici statí, reportáží, vzpomínek a dokumentů. Edice krásné literatury „Vrchovina“ obsahuje po dvou sbírkách poezie a povídek.

Dvě publikace jsou rozebrány: "Duše Podkarpatské  Rusi" od Jaroslava Durycha (vydáno 1993) a "Nedělitelná svoboda Podkarpatská Rus" od Jaromíra Hořce (z roku 1992).

Ostatní publikace koupíte především na Valných hromadách Společnosti, na jejich jarních cyklech přednášek v Národním muzeu a na dalších akcích pořádaných SPPR. Kompletní vydavatelskou produkci nabízejí dvě pražská knihkupectví. Je to „Knihkupectví Josef Růžička“ v pasáži České národní banky Na Příkopech a „Academie“ (dříve knihkupectví Odeon) v ulici Na Florenci, blízko Masarykova nádraží. Jelikož našich titulů je opravdu hodně, je lepší ptát se po knihách Společnosti přátel Podkarpatské Rusi než na jednotlivé názvy. Knihkupci vás k nim nasměrují a nechají vybírat dle vašeho uvážení.

První díl válečných vzpomínek generála Kričfalušiho "Účtování s časem" a "Dřevěné kostelíky na Podkarpatské Rusi" nabízí i většina knihkupectví v centru Prahy. Kterékoliv knihkupectví v České republice i na Slovensku je může získat do své nabídky od knižního distributora - (velkoobchod) Kosmas. Tato obchodní společnost provozuje i nejmodernější formu prodeje, což je internetové knihkupectví. Na www.kosmas.cz lze koupit "Dřevěné kostelíky" a "Účtování s časem" se slevou, která částečně kompenzuje náklady na poštovné. V Brně prodává "Dřevěné kostelíky" cestovatelský "Vobchůdek" cestovní kanceláře Kudrna na Hlavním  nádraží a v Kolíně pak Galerie Na Hradbách.Knihy společnosti Klubu T. G. Masaryka V užhorodě
 

Kompletní seznam najdete zde. S nabídky vybíráme:

KUZMINOVÁ:  PODKARPATSKÁ RUS, 1922

PODKARPATSKÁ RUS 1932 (reedice, česky)

PODKARPATSKÁ RUS 1936 (reedice, česky)

PODKARPATSKÁ RUS 1919 - 1936 (reedice, česky, rusínsky)

TECHNICKÁ PRÁCE V ZEMI PODKARPATSKORUSKĚ 1919-1933 (reedice, česky)

J. DOSTÁL: PODKARPATSKÁ RUS 1933 (reedice, česky)

EDVARD BENEŠ A PODKARPATSKÁ RUS (2006, česky)

T. G. Masaryk:  Jak pracovat (ukrajinsky)

IRINA HAJDOŠOVÁ: Čestina pro ukrajince

Ročenka Náš kalendář (2006 po 2009)

Putování po židovských památkách v Užhorodě (česky a rusky)

Jaroslav Zatloukal: Zem Evropou zalíbená

LUBOR NIEDERLE: BYT A KULTURA DREVNYCH SLOVJAN (rusky)
 

Během svého pobytu ve vesnicích se chovejte jako pozorní, uctiví a nenápadní hosté, abyste příliš nenarušili unikátní atmosféru horských údolí. Vaše návštěva v roli platícího turisty by měla být pro domorodce i pro nádhernou přírodu Karpat přínosem.

V rámci projektu rozvoje šetrné turistiky pro společnost Člověk v tísni o. p. s. zhotovil Ivo Dokoupil (ivo.dokoupil zavináč tiscali.cz).
Projekt je financován vládou ČR prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR.

© Společnost Člověk v tísni, Hnutí Duha Jeseníky, 2012